976 9717-0033

Цаг үеийн мэдээ

ЧАДАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН бэлтгэх сургалт. .

2018/01/10
Цаг үеийн мэдээ

Европын холбооны ТМБССД төсөл, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвөөс ЧАДАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН бэлтгэх Модуль-1 Модуль-2 сургалтыг 2019.02.18-ны өдрөөс 2019.02.22-ны өдрүүдэд Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор аймгуудад МБС-н байгууллагын мэргэжлийн багш нар, Ажил олгогчийн төлөөллүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.