976 9717-0033

Цаг үеийн мэдээ

Чадамжийн үнэлгээ, баталгаажуулалтын ажилтан бэлтгэх модуль-1 сургалт .

2018/01/10
Цаг үеийн мэдээ

Чадамжийн үнэлгээ, баталгаажуулалтын ажилтан бэлтгэх модуль-1 сургалт 2018.12.12-16 ны өдрүүдэд Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймагт тус тус зохион байгуулж, нийт 93 МБСБ-ын мэргэжлийн багш, ажил олгогчдыг хамрууллаа.