976 9717-0033

Сургалтын байгууллага


Түншлэгч байгууллага


Үнэлгээний ажилтан


МЗГ (АМЧБО)


МЗГ (Ажилд зуучлах үйлчилгээ)


Сургалтын байгууллага
Түншлэгч байгууллага
Үнэлгээний ажилтан
МЗГ (АМЧБО)
МЗГ (Ажилд зуучлах үйлчилгээ)
БҮРТГЭЛИЙН

СИСТЕМ.

тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно.

ШАЛГАЛТЫН

СИСТЕМ.

тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно.

САН

БҮРДҮҮЛЭЛТ.

тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ

СИСТЕМ.

тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно. тайлбар орно.

Сүүлд Нэмэгдсэн

Мэдээ, Мэдээлэл.

alt-image
2018/12/10

ЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ МСҮТ, ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ , СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 2018 ОНЫ 12 САРЫН 28 НААС ХОЙШ... Дэлгэрэнгүй